elkwindows

نصب Elasticsearch بر روی ویندوز

Elasticsearch بر روی ویندوز به صورت یک فایل zip عرضه شده، که جدیدا برای راحت تر شدن نصب، یک msi هم ارائه شده است.

در ابتدا به عنوان یک نیازمندی جهت اجرای Elasticsearch، باید JDK را نصب کنیم و مسیر آن را به صورت یک متغیر در ویندوز تعریف کنیم.

  • در ویندوز از طریق Edit the system environment variables و رفتن به بخش Environment Variables، با کلیک بر روی New از بخش system variables، می توان متغیر JAVA_HOME را به همراه مسیر JDK نصب شده، تنظیم کرد.

ابتدا فایل zip را از لینک زیر دانلود می کنیم و Unzip می کنیم :

Download Elasticsearch

Powershell را Run As Admin کرده و مراحل زیر را انجام می دهیم :

  1. با استفاده از دستور زیر به مسیر Unzip شده ی Elasticsearch می رویم :
cd c:\elasticsearch-7.10.2

2. با استفاده از دستور زیر Elasticsearch را به صورت service نصب می کنیم:

.\bin\elasticsearch-service.bat install

3. از داخل services ویندوز می توان سرویس Elasticsearch را استاپ یا استارت کرد.

 

موارد بیشتر

تنظیمات امنیتی:

برای تعریف یوزر وپسورد برای Elasticsearch و Kibana، باید در انتهای فایل elasticsearch.yml در مسیر c:\elasticsearch-7.10.2\config، کد زیر را وارد کرد و سرویس Elasticsearch را ریستارت کرد :

xpack.security.enabled: true
سپس Powershell را اجرا کرده و مجدد به مسیر Elasticseach رفته و با استفاده از کد زیر برای یوزرهای پیش فرض Elasticsearch، پسورد تعیین کنید :
.\bin\elasticsearch-setup-passwords.bat interactive
  • می توان با استفاده از یوزر elastic وارد Kibana شده و یوزرها و Roleهای دلخواه خود را بر اساس نیاز، تعریف کرد.

تنظیمات سرور:

برای تنظیم Elasticsearch بر روی سرور، باید در فایل elasticsearch.yml خطوط زیر را اضافه کرد و سرویس Elasticsearch را ریستارت کرد :

http.port: 9200
http.host: <serve-ip>
همینطور برای Kibana هم نیاز هست تا خط زیر در فایل Kibana.yml اضافه کرد :
server.host: <serve-ip>
در صورتی که برای Elasticsearch یوزر و پسورد تعریف کرده باشید، خطوط زیر نیز باید به فایل Kibana.yml اضافه گردد:
elasticsearch.username: "elastic"
elasticsearch.password: "Password"

0 دیدگاه در “نصب Elasticsearch بر روی ویندوزافزودن → خودتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *