ابونتو

نصب و راه اندازی Elasticsearch بر روی ubuntu

مراحل نصب و راه اندازی Elasticsearch بر روی ubuntu

ابتدا key پکیج Elasticsearch را با استفاده از دستور زیر دانلود و ست کنید:

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

نصب از طریق repository Apt

نیاز هست که پکیج apt-transport-https را نصب کنید:

sudo apt-get install apt-transport-https

مقصد Repository را به etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list/ ذخیره کنید:

echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list

حالا می توانید پکیج Elasticsearch را با استفاده از دستور زیر نصب کنید:

sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch

دانلود و نصب دستی

شما می توانید همچنین با استفاده از دستورات زیر به صورت دستی پکیج Elasticsearch را دانلود کرده و نصب کنید:

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-7.7.1-amd64.deb

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-7.7.1-amd64.deb.sha512

shasum -a 512 -c elasticsearch-7.7.1-amd64.deb.sha512

sudo dpkg -i elasticsearch-7.7.1-amd64.deb

0 دیدگاه در “نصب و راه اندازی Elasticsearch بر روی ubuntuافزودن → خودتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *